เชื้อกษัตริย์นครศรีธรรมราชผู้สร้างเขาพระวิหาร

ชาลี ศิลปะรัศมี เขียน

 

 

อิทธิพลอาณาจักรขอม
.......อาณาจักรพนมที่กระบี่ปรากฏตัวตน บนเอกสารที่เกิดขึ้นประมาณ พ.ศ.๖๖๗ อาณาจักรมลราชที่ อ.ลานสกา นครศรีธรรมราช พ.ศ.๖๙๒ สองอาณาจักรนี้มีเส้นทางติดต่อกันทางแม่น้ำตาปี โดยมีกลองมโหระทึกเป็นโบราณวัตถุหลักฐานตามเส้นทางสายนี้ และ ๒ นครรัฐนี้คือ ชนเผ่าชวากะตัวจริงและเป็นส่วนร่วมของราชวงศ์ศรีบูชาราชวงศ์กษัตริย์ราชวงศ์แรกของนครศรีธรรมราชที่อาหรับเรียกขาน


วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช 
(เดิมเรียก หาดทรายแก้ว)

ภูมิหลังส่วนหนึ่งของเมืองนคร
......... เมื่อมีนครรัฐที่ลานสกา ชื่อมลราช เมื่อพ.ศ.๖๙๒ แสดงว่านครศรีธรรมราชมีท่าเรือชายทะเลที่คับคั่งด้วยเรือนานาชาติ ดังนั้นนางเหมชาลาและพระทนตกุมาร จึงอาศัยเรือผ่านนครศรีธรรมราช และฝังกระดูกพระพุทธเจ้าไว้ที่หาดทรายแก้ว ใต้องค์พระธาตุปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ.๘๕๔ 

......... ในปี พ.ศ.๑๐๖๑ พราหมณ์มาลี และพราหมณ์มาลา จากอินเดียอพยพเข้าเมืองนครไปรวมกับเขาวัง ลานสกา และสร้างพระธาตุครั้งที่ ๒

......... พ.ศ.๑๑๑๑ พระภิกษุ ๓๐๐ องค์ อพยพเข้าเมืองนครสร้างวัดท้าวโครตยุคแรก

......... พ.ศ.๑๑๙๑ นครโฮลิง-นครศรีธรรมราช ส่งทูตไปจีน ยุคนี้นครศรีธรรมราชปกครองด้วย พระนางสีมา กษัตริย์ผู้หญิงลูกครึ่งโรมัน ผู้สั่งฆ่าโอรสที่เก็บทองคำกลางเมืองได้แล้วไม่คืนให้เจ้าของ
......... พ.ศ. ๑๑๙๓ เจ้าชายโมคคัลลานะ ขัดแย้งกับพ่อกษัตริย์ลังกา มาสร้างเมืองใหม่ที่โมคลาน อ.ท่าศาลา ยึดเส้นทางการค้าระหว่างลังกากับอาณาจักรฟูนัน

......... พ.ศ.๑๒๐๒ กำเนิดอาณาจักรศรีโพธิ์หรือศรีวิไชยา ในจ.สุราษฏร์ธานีปัจจุบัน

......... พ.ศ.๑๒๑๐ เมืองนครถูกปกครองโดยราชวงศ์ศิวะไกลวัลย์(ใช้พราหมณ์ทุกตำแหน่ง)

......... พ.ศ.๑๒๙๕ พระองค์ตั้งลึงค์บรรพตเขาคา อ.สิชล เพื่อประกอบพิธีกรรมวันศิวาราตรีบูชาพระศิวะในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ทุกปี ศาสนาพุทธเป็นวันมาฆบูชา

......... เรามองเห็นความเกี่ยวเนื่องระหว่าง ขอม-นครศรีธรรมราช-ลังกา อินเดียได้อย่างชัดเจน

......... พ.ศ.๑๒๑๐-๑๓๑๐ นครศรีธรรมราช ปกครองโดยราชวงศ์พราหมณ์ศรีศิวะไกวัลย์ ดังนั้นในปี พ.ศ.๑๓๑๐ พระเจ้าวิษณุที่๑ แห่งชวา ปาเล็มบัง ส่งวิษณุที่ ๒ โอรสมายึดครองนครศรีธรรมราชเป็นพระเจ้าศรีวิชัย แปลว่า ผู้ชนะพราหมณ์

......... พ.ศ.๑๓๓๕ นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางของศรีวิชัยทั้ง ๓ ไชยา-นครศรีธรรมราช-ชวาลัทธิเทวราชา
......... ลัทธิเทวราชา โดยมุ่งกษัตริย์ให้เป็นพระศิวะหรือเทพเจ้าหลังความตาย พระเจ้าไชยวรมันที่๒ เป็นผู้กำเนิดขึ้น ในตำนานศรีวิไชยากล่าวว่า “พระอินทร์” ฉายาของกษัตริย์องค์ต้นๆของอาณาจักรศรีโพธิ์ไชยา ผู้เป็นลุงได้เลี้ยง พระเจ้าไชยวรมันที่ ๒ มาตั้งแต่ ๖ ขวบตามหลักสูตรเจ้าชายศรีวิชัยจนอายุ ๑๖ ปี อาจจะมีแม่หรือพ่อเป็นขอมแล้วไปส่งให้เป็นกษัตริย์ขอมโดยมอบมหาพราหมณ์ศิวะไกลวัลย์ พระมหาฤาษีระดับสุดยอดที่ศรีวิชัยมีไปเป็นพี่เลี้ยง พระเจ้าไชยวรมันที่ ๒ ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ.๑๓๓๒-๑๓๙๓ รวมครองราชย์ ๖๑ ปี รวบรวมเขมรหรือขอมโบราณให้เป็นราชอาณาจักร จากพระกรณียกิจดังนี้
......... ๑.ทรงรวบรวมเจนละบกแถบภูเขาและเจนละน้ำแถบทะเลสาบหลายเผ่าพันธุ์เข้าด้วยกัน ทำให้กัมพูชาเป็นอาณาจักรเดียว
......... ๒.สร้างเมืองพนมบาแค็ง
......... ๓.เมืองอินทร์ปุระ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ “พระอินทร์” แห่งศรีวิไชยา
......... ๔.สร้างเมืองบันทายไพรนคร
......... ๕.เมืองพระนครทะเลสาบ
......... ๖.ปราสาทบันทายกุฏี
......... ๗.หริหราลัย
......... ๘.อมเรนทรปุระ
......... ๙.ปราสาทออกยม
......... ๑๐.มเหนทรบรรพตที่พนมกุเลน
......... พระเจ้าไชยวรมันที่ ๒ แผ่อิทธิพลออกทะเลใต้ไปทางจันทบุรี-เกาะกง-สู่ศรีวิชัยไชยา-ศรีวิชัยนครศรีธรรมราช และศรีวิชัยชวาปาเล็มบัง ทรงรวบรวมลัทธิพุทธมหายาน ลัทธิชัยเกษตรที่บูชาพนมบูชาบุณคุณของภูเขาเข้ากับลัทธิไศวนิกายที่บูชาศิวลึงค์ เป็นศาสนาใหม่ เรียกว่า “ลัทธิเทวราชา” ยกกษัตริย์เป็นเทพโดยสมมุติโดยมีเป้าหมายทำกษัตริย์ให้อยู่ในเทพเจ้าและเทพเจ้าอยู่ในตัวตนกษัตริย์ พิธีกรรมนี้กระทำบนภูเขาพนมกุเลน โดยพราหมณ์ศิวะไกลวัลย์เป็นเจ้าพิธีและกองทัพ “สยามกุก” ก็ปรากฏตัวตนที่นี่ดังเป็นปัญหาของนักวิชาการกรุงเทพฯตามจดหมายเหตุของจีน คำว่า “เสียมหลอ”(Siam-Lo) เป็นอาณาจักรรวมระหว่าง “ไชยากับละโว้” และเป็นที่มาของคำว่า “สยาม”(Siam) ในปัจจุบัน

นครศรีธรรมราชสยายปีก
......... ในปี พ.ศ.๑๔๔๖ พระแก้วมรกตสถิตอยู่ที่นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยทั้ง๓ ครั้งที่ ๒ ละโว้แปรพักตร์จะไปเข้าข้างขอมมากขึ้น กษัตริย์นครศรีธรรมราชจึงส่งพระเจ้าสุชิตราชพร้อมพล ๑๗ หมื่นไปตีละโว้หรือลพบุรีเพราะขอมส่งกองทัพมารุกรานนครศรีธรรมราช พระเจ้าสุชิตมีแม่เป็นเจ้าหญิงละโว้ ในขณะนั้นกษัตริย์ลำพูนยกทัพมาทำศึกกับละโว้ พระเจ้าละโว้ยกกองทัพออกไปนอกเมือง พระเจ้าสุชิตราชจึงเข้ายึดละโว้ได้โดยง่ายแล้วปกครองอยู่ ๒๖ ปี ๘ เดือน ในพระนามพระยาปานะโกศลกัมโพชราช น่าสงสัยว่าเป็นเชื้อสายของพราหมณ์กัมพุชหรือกัมโพช เป็นพราหมณ์ประเภทเลี้ยงวัว ที่อพยพจากอินเดียมาสู่นครศรีธรรมราช แถววัดป่ายาง ต.ท่างิ้ว ซึ่งพบเทวรูปพระกฤษณะ เทพเจ้าคนเลี้ยงวัวที่นั่น

......... เจ้ากรุงละโว้จากเมืองนครได้โปรดให้โอรสองค์ใหญ่ไปครองเมืองราม ที่เมืองพระสวามีพระนางจามเทวีเคยปกครองมาก่อน เมืองนี้ต่อมาปริวรรตมาเป็นแคว้นอโยธยา ชื่อเมืองของพระรามในรามเกียรติ์ แสดงว่า คัมภีร์รามายณะก็มีอิทธิพลต่อระบบกษัตริย์ไม่แพ้ศาสนาฮินดูพุทธแล้วให้โอรสองค์ที่ ๒ ไปครองเมืองศรีจนาศะเดิมเรียกชื่อใหม่ว่า “วิมายะ” หรือ พิมาย โดยสร้างประสาทหินพิมายขึ้น เพราะ “วิมายะ” เป็นชื่อหนึ่งของพระนารายณ์หรือพระวิษณุ และพระยาสุชิตราช เป็นผู้นับถือศาสนาพราหมณ์นิกายวิษณุ หรือไวษณพนิกายจากนครศรีธรรมราช โอรสองค์ที่ ๒ นี้คือ พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ ต่อมาได้โปรดสร้างเทวาลัยเขาพระวิหาร จากที่มีการสร้างมาหลายครั้งให้ยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิม ประสาทเขาพระวิหารจึงมีทั้งศิลปะแบบเกาะแกร์ แบบปาปวน และแบบบายน รวมทั้งเทวรูปจตุคามรามเทพแบบนครศรีธรรมราช

......... กษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยารัชกาลที่ ๒๗ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงหนีความวุ่นวายของฝรั่งเศสทั้งด้านการทูต การทหาร การศาสนาและการปกครอง ดังเจ้าพระยาวิชเยนทร์ ฝรั่งชาติกรีกเอเยนต์สายตรงของฝรั่งเศสที่มียศถึงสมุหนายก เสด็จมาสร้างเมืองหลวงสำรองที่ลพบุรี หรือละโว้ชะรอยพระองค์จะทรงรู้ว่า “เทพเจ้าวิมายะ” แห่งปราสาทหินพิมายเป็นฮวงจุ้ยที่ดีของเทพเจ้าพระนารายณ์ด้วยกันที่มีพระนามเหมือนกัน ทำให้พระองค์ปลอดภัยจากศัตรูตลอดมาข้อนี้น่าคิด

ความเป็นไป
........การสร้างเทวาลัยเขาพระวิหารดูจะเป็นรูปแบบเล็กๆมาตั้งแต่ พ.ศ.๗๐๐-พ.ศ.๙๐๐ จากอิทธิพลของกษัตริย์โกณฑัญญะจากอาณาจักรพนม และสร้างเปลี่ยนรูปไปตามกาลเวลา เพราะตำแหน่งที่ตั้งของเขาพระวิหารต้องโฉลก “ลึงค์บรรพต” หรือภูเขาที่เป็นรูปลึงค์ของพระศิวะ โดยธรรมชาติการพัฒนาการสร้างและเปลี่ยนเจ้าของ ผู้สร้างจึงเปลี่ยนไปเสมอเหมือนกระท่อมเปลี่ยนเป็นบ้าน บ้านกลายเป็นตัวตึก จากตัวตึกกลายเป็นคอนโด เมื่อเปลี่ยนเจ้าของเดิม แต่ต้องสร้างในที่เดียวกัน

........ดังนั้น การสร้างด้วยรูปแบบแผนผังศักดิ์สิทธิ์ดัง “ปุระ” ของพราหมณ์จะเกิดขึ้นจริงๆประมาณ พ.ศ.๑๔๓๐ เป็นต้นมา และการสร้างอย่างจริงจัง ในปี พ.ศ.๑๔๓๖ เป็นต้นมาเมื่อพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ ทรงสร้างเทวาลัย วิมายะ-พิมายเสร็จแล้ว จึงเข้ามาบริหารจัดการสร้างเขาพระวิหารประมาณปี พ.ศ.๑๔๖๐ โดยอภิเษกกับเจ้าหญิงขอมพระองค์หนึ่งทำให้มีกำลังคน ทั้งนายช่างฝ่ายต่างๆ คนงานและพราหมณ์ผู้รอบรู้พิธีกรรม
........และที่สำคัญที่สุดคือ เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างและเสบียงอาหารตลอดเวลาการสร้างเทวาลัยอย่างต่อเนื่องจนมาถึงสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒


ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์
........ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ เป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์เอเชียชาวฝรั่งเศส เข้ามาศึกษาวิจัยนครวัด นครธม และอาณาจักรศรีวิชัย ตามคำสั่งของรัฐบาลฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่๖ พ.ศ.๒๔๖๑ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาประวัติศาสตร์ไทยได้นำมาขุดค้นวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราชพบศิลาจารึกหลักที่ ๒๓ จารึกเมื่อ พ.ศ.๑๓๑๘ โดยพระเจ้าวิษณุที่ ๒ หรือพระเจ้าศรีวิชเยนทรราชาในจารึกหลักนี้มีคำว่า “ศรีวิชัย” แปลว่า “ผู้ชนะพราหมณ์” 

........ยิ่งกว่านั้น ยอร์ช เซเดส์ ยืนยันว่าผู้สร้างเขาพระวิหารพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ เป็นกษัตริย์ไปจากนครศรีธรรมราช แต่ ณ วันนี้ นักวิชาการกรุงเทพฯกำลังแสดงท่าทีอคติกับฝรั่งเศส เรื่องเขาพระวิหารเป็นของเขมรเพราะขอมเป็นผู้สร้างเขาพระวิหารแต่พอผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสยืนยันว่า คนไทยเป็นผู้สร้างเขาพระวิหาร นักวิชาการกรุงเทพฯและนักการเมืองกลับไม่เชื่อ แถมปฏิเสธ แทนที่จะอ้างประวัติศาสตร์ส่วนนี้ว่า คนไทยสร้างจะได้มีน้ำหนักต่อคำพิพากษา นักวิชาการเหล่านี้กลับปฏิเสธ ว่าเป็นไปไม่ได้

คุณกลัวอะไร??
........กลัวศรีวิชัยนครศรีธรรมราชจะปกครองประเทศไทย หรือหากความกลัวนี้เป็นจริงและต่อเนื่องมาจากอดีต ความคิดของราชธานีกรุงเทพฯที่เผาเอกสารจำนวนมากหน้าวัดพระธาตุเมืองนคร พ.ศ. ๒๔๖๖ ก็เป็นจริง เพื่อลบศรีวิชัยนครศรีธรรมราชออกไปจากนโยบายการปกครอง

พระเจ้าไชยวรมันที่ ๗
........พระเจ้าไชยวรมันที่ ๗ ครองราชย์ระหว่างพ.ศ.๑๗๒๔-๑๗๖๒ ผู้ตั้งลัทธิพุทธราชาห่างจากพระเจ้าไชยวรมันที่ ๒ เกือบ ๔๐๐ ปี ผู้สร้างปราสาทตาพรม ปราสาทพระขรรค์ ปราสาทพิมานอากาศ เป็นต้น โดยนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งยืนยันว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์จากเมืองพิมายและละโว้ โดยเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์ขอมอีกทีหนึ่ง
........ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ.๑๗๔๐ พระองค์ได้ส่งกรมเต็งอัญศรีชคตไตรโลกราชจากละโว้ให้มาปกครองศรีวิชัยไชยา ในนามพระเจ้าสูรยนารายณ์ที่ ๒ หรือพระเจ้าไตรโลกยราชเพื่อป้องกันการข่มขู่ศรีวิชัยไชยา จากแคว้นอโยธยาที่ขยายอำนาจลงใต้มา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๑๗๒๒ โดยผนึกกำลังกับเมืองโปโลนนรุวะในลังกา และเมืองพระเวียงนครศรีธรรมราช พระเจ้าไตรโลกยราช คือ “ปู่” ของพระเจ้าจันทร-ภาณุศรีธรรมโศกราชมหาราชแห่งนครศรีธรรมราช (พ.ศ.๑๗๗๐-๑๘๑๓) ผู้พยายามจะให้นครศรีธรรมราช(ตามพรลิงค์) เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย ทั้ง ๓ ครั้งที่ ๓ และในช่วงปี พ.ศ. ๑๗๔๐-๑๗๖๒ ที่นครศรีธรรมราช ต้องส่งส่วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๗ แห่ง ไปให้กษัตริย์ขอมอาบเหมือนละโว้โดยขนส่งทางเรือ อาบบนมนังคศิลาอาสน์สมมุติที่ทำด้วยไม้มะเดื่อเพื่อความเป็นราชาเทวะ

บทสรุป 
........จากบริบทที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า พราหมณ์หนุ่มโกณฑัญญะจากอาณาจักรพนม(กระบี่) ไปสร้างอาณาจักรฟูนัน(พนัน) พระเจ้าไชยวรมันที่ ๒ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของขอมผู้ตั้งลัทธิเทวราชาไปจากศรีวิชัย-ไชยา พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ ผู้สร้างเขาพระวิหารเป็นกษัตริย์นครศรีธรรมราช และพระเจ้าไชยวรมันที่ ๗ ผู้ตั้งลัทธิพุทธราชาไปจาก “พิมาย” ลูกหลานละโว้ นครศรีธรรมราช แล้วเราจะไปกลัวอะไรกับการอ้างเอาว่า “ขอมเป็นผู้สร้างเขาพระวิหาร” เพราะปราสาทหินมากมายในอาณาจักรขอม คนไทยจากภาคใต้เป็นผู้สร้าง

........และยิ่งมีน้ำหนักเข้าไปอีกมาก เมื่อศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ ผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสเองยืนยันว่าสุริยวรมันที่ ๑ เป็นกษัตริย์จากนครศรีธรรมราช นักวิชาการ นักการเมือง ระดับชาติของไทยเองต่างหากที่ไม่น่าเชื่อหลักฐานชิ้นนี้ แล้วกลับไปด่าฝรั่งเศสว่าเป็นผู้วางระเบิดเวลาใช้เขาพระวิหารเป็นเครื่องมือ หากนักวิชาการไทยยังมีความคิดปฏิเสธความยิ่งใหญ่ของศรีวิชัยที่เป็นอาณาจักรของคนไทยเสียเองก็เป็นการยากที่จะไปเอาชัยชนะคืนมาจากเขมรลูกน้องของศรีวิชัยในอดีต

 

 

 

____________________________________

 

หมายเหตุ อาณาจักรพนม พ.ศ.๖๖๗ ครอบคลุมอาณาบริเวณในอดีตของ จ.กระบี่และ อ.เวียงสระ สุราษฏร์ธานี

 

ลิงค์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :
ศรีวิชัยกับพระแก้วมรกต
สยำกุก-นครวัด กองทัพศรีวิชัย
ต้นกำเนิดอาณาจักรตามพรลิงค์

Pin It