พราหมณ์สายพัทลุง

ภาพนี้ เป็นภาพของคณะพราหมณ์สายพัทลุง อันเป็นต้นกำเนิดเชื้อสายพราหมณ์สายพราหมณ์ไทยที่สืบต่อเชื้อสายจากรุ่นสู่รุ่นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ที่พราหมณ์อพยพมาจากประเทศอินเดียมาขึ้นที่สงขลา พัทลุง นครศรี และพังงาเป็นต้น และเป็นพราหมณ์ต้นตระกูลของคณะพราหมณ์ที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ในปัจจุบันนี้ คณะพราหมณ์สายพัทลุงในสมัยนั้นได้ทำพิธีบวงสรวง เพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อคราวเสด็จฯ ปักษ์ใต้

 

 

พราหมณ์บัว ชายเกลี้ยง (เสียชีวิตแล้ว)

ปัจจุบันมีพราหมณ์สายพัทลุงบวชเพิ่มเพื่อไม่ให้ขาดสายดังนี้ พราหมณ์ประสิทธิ์ ชายเกลี้ยง พราหมณ์บุญภาส ชายเกลียง ประกอบพิธีกับพราหมณ์บุญเกียรติในปัจจุบัน

พราหมณ์สายพัทลุง ได้ชื่อว่าเป็นพราหมณ์สายที่เคร่งครัดมากที่สุดสายหนึ่ง และยึดถือข้อวัตรปฏิบัติและประเพณีของพราหมณ์สายพัทลุงสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างเคร่งครัดไม่เปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ ศตวรรษที่ 11 ที่พราหมณ์ได้เดินทางมาจากอินเดียครั้งแรก และตั้งรกรากอยู่ที่พัทลุง พราหมณ์สายพัทลุงได้บวชพราหมณ์สืบสายกันมาจนถึงปัจจุบันนี้อย่างไม่เคยขาดสาย

เมื่อ 22 ปีที่แล้ว ข้าพเจ้า(วิภีษณพราหมณ์) ซึ่งในขณะนั้น ได้มีโอกาศต้อนรับพราหมณ์สายพัทลุงที่เดินทางมาจากที่ต่างๆของพัทลุงเช่นลำปำ และดอนเค็ตเป็นต้นฯ ซึ่งมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน

สาเหตุที่พราหมณ์สายพัทลุงเหลือน้อย มีสาเหตุดังนี้คือ

๑.ไม่มีลูกชายสืบสายเลือดพราหมณ์ เพื่อสืบสกุลพราหมณ์ เพื่อสืบสันดานพราหมณ์

๒.มีลูกชายแต่ไม่ได้บวชเป็นพราหมณ์ เพราะสภาพสังคม สภาพแวดล้อม และยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

๓.พราหมณ์สายพัทลุงจะไม่บวชให้ตระกูลอื่นที่มิใช่สายโลหิตของตนอย่างเด็ดขาด

สาเหตุนี้จึงทำให้พราหมณ์สายพัทลุงเหลือน้อย ปัจจุบันมีผู้สืบสายพราหมณ์พัทลุง ที่จะทำให้พราหมณ์สายพัทลุงเพิ่มขึ้นเพื่อสืบสายโลหิตพราหมณ์สายพัทลุงต่อไปไม่ให้ขาดสาย

พราหมณ์บุญภาส เป็นเป็นบุตรของพราหมณ์บัว ได้ทำการบวชพราหมณ์แล้ว และได้สืบทอดความเป็นพราหมณ์สายพัทลุงต่อจากพราหมณ์บัวอย่างสมบูรณ์แบบ

 

Pin It