วัดนารายณิการาม ( วัดเหล )
   
วัดเหลตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลเหล ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 14 กม. เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์ (องค์จำลอง) พระลักษณ์(องค์จำลอง) และนางสีดา(องค์แท้จริง) ซึ่งองค์จริงปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รูปสลักเหล่านี้มีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมือง "ตะโกลา" (ชื่อเดิมของเมืองตะกั่วป่า)   นอกจากนี้ยังพบศิลาจารึกอายุ 1,300-1,400 ปี ที่ ขุดได้บริเวณยอดเขาเลียง อยู่ภายในวัด รูปสลักเหล่านี้มีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติความ เป็นมาของเมือง "ตะโกลา" (ชื่อเดิมของเมืองตะกั่วป่า) และการเผยแพร่เข้ามาของ วัฒนธรรมของพราหมณ์ในประเทศอินเดียในภูมิภาคแถบนี้ นอกจากนั้นอำเภอกะปงยังมีน้ำตกอื่น ๆ ที่ชาวบ้านนิยมไปเที่ยวพักผ่อน คือ น้ำตกแสงทอง เป็นน้ำตกเล็ก ๆ และ น้ำตกหินลาดหรือน้ำตกแล่งหิน เป็นน้ำตกที่มีโขดหิน และธารน้ำใส
   เดิมเทวรูปพระนารายณ์เคยประดิษฐานอยู่บนยอดเขาพระนารายณ์ ต่อมาใน พ.ศ.2328 พม่ายกทัพเข้ามาตีเมืองตะกั่วป่าและกะปง พบเทวรูปบนยอดเขาจึงนำไปด้วย แต่เกิดอาเพศพายุฝนกระหน่า พม่าหวาดกลัว จึงทิ้งเทวรูปไว้ตรงข้ามภูเขา ภายหลังมีต้นตะแบกขึ้นปกคลุม จนกระทั่งวันที่ 1 สิงหาคม 2522 พระครูโสภณประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดนารายณิการาม นำภิกษุและสามเณรไปช่วยกันขุดโคนต้นตะแบก พบเศียรและชิ้นส่วนขององค์พระนารายณ์ เช่น จักร ชายผ้า ฐานยัวรองพระบาท พระกรด้านหลัง และอีกหลายส่วน จึงนำมาประดิษฐานไว้ที่วัด ต่อมาได้ย้ายเทวรูป พระนารายณ์ไปประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ภูเก็ต โดยจัดทำองค์จำลองไว้แทน เทวรูปพระนารายณ์จำลองและโบราณวัตถุ องค์พระนารายณ์เป็นศิลปะอินเดีย แบบปัลละวะตอนปลาย อันเป็นรูปแบบที่นำเข้ามาทางภาคใต้พร้อมกับวัฒนธรรมอินเดียในช่วง พ.ศ.1100-1300 นอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนของเทวรูปต่างๆ เช่น พระกรซ้ายของพระลักษมณ์ ชิ้นส่วนชายผ้าทรงพระนารายณ์ และรูปศิวลึงค์ทำด้วยศิลา คาดว่าเป็นของชาวอินเดียวที่มียศศักดิ์สูง ใช้พกติดตัวเพื่อบูชา พบที่วังเวียง (ระหว่าง ต.เหล และ ต.ท่านา) ซึ่งเชื่อว่าเป็นเมืองแรกของตะกั่วป่า และเทวรูปหิน พระพุทธรูป ชิ้นส่วนโบราณวัตถุต่างๆ ทั้งหมดอยู่ในบริเวณศาลาวัด ได้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น อยู่ในศาลาใกล้กุฏิเจ้าอาวาส ภายในมีเครื่องถ้วยชามสมัยเก่า ถ้วยลายคราม โอ่ง ไห ปืน ตู้ นาฬิกาและอื่นๆ มากมาย ซึ่งบางส่วนชาวตะกั่วป่าและกะปงบริจาคมา และท่านเจ้าอาวาสได้จัดซื้อ และหามา จากสถานที่ต่างๆ

 

คลิกเพื่อชมวีดีโอสไลด์โชว์ ตามรอยพราหมณ์วัดนารายณิการาม

 

Pin It