พิมพ์
หมวด: พราหมณ์พิธี
ฮิต: 10095

ตามรอยพราหมณ์ที่เมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา ได้ปรากฏโบราณวัตถุในทางศาสนาพราหมณ์เป็นจำนวนมาก ดังที่ได้เก็บไว้ในพิพิธภัณพ์สงขลา และพิพิธภัณฑ์วัดมัชฌิมาวาช

คลิกเพื่อชมวีดีโอสไลด์โชว์ ตามรอยพราหมณ์ที่เมืองสงขลา