สกุลพราหมณ์ในเมืองไทยที่ขาดการสืบสายพราหมณ์ มีดังนี้

ศิวายพราหมณ์

ถาวรพราหมณ์

จันทพราหมณ์

รักษาพราหมณ์

เวชพราหมณ์

เทวรัตน์

เสนากัสป์

สังขพราหมณ์

สุจริตกุล

จารุเสน

เชื้อพราหมณ์

วินทุพราหมณกุล

ศิริวัฒนกุล

สิงหเสนีย์

สวัสดิเวทิน  เป็นต้น ฯลฯ

และยังมีอีกหลายตระกูล ส่วนมากอยู่ที่นครศรีธรรมราช และอำเภอไชยา จังหวัดสุราษธานี

Pin It