พระตรีมูรติ     

พระพรหม _พระศิวะ_พระนารายณ์

    

เทพเทวาธิบดี     

พระอินทร์_พระสุยามาธิบดี_สันดุสิตเทพบุตร_พระยาปรนิมิตเทวราช_พระยาวสวัตตีมาราธิราช

 

เทพเทวานพเคราะห์     

พระอาทิตย์_พระจันทร์_พระอังคาร_พระพุธ_พระพฤหัสบดี_พระศุกร์_พระเสาร์_พระราหู_พระเกตุ

 

เทพเทวดาทั่วไป    

พระสยามเทวาธิราช_กามเทพ_พระกฤษณะ_พระเพลิง_พระพาย_พระพิรุณ_พระอัคนี_พระยม_พระหลักเมือง_พระเสื้อเมือง_พระทรงเมือง_พระกาฬไชยศรี_เจ้าเจตคุปต์_พระวิศวกรรม_พระเทพบิดร_จตุคามรามเทพ_พระขันทกุมาร_พระไพศรพณ์_พระพิฆเนศวร_พระหริหระ_พระอัศวิน

 

เทพเทวี     

พระแม่คงคา_พระแม่ธรณี_พระแม่โพสพ_พระแม่ปารวตี_พระแม่ทุรคา_พระแม่อุมา_พระแม่กาลี_พระแม่สุรัสวดี_พระแม่ลักษมี_พระยมี

Pin It