ตามรอยพราหมณ์ที่ฐานพระสยม

 

ฐานพระสยมหรือฐานพระสยมภูวนารถ

 

ตั้งอยู่ที่ริมถนนหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 

( ใกล้กับตลาดท่าชี ในปัจจุบัน )

 

   
ฐานพระสยมหรือฐานพระสยมภูวนารถ

 

ตั้งอยู่บนสันทรายเก่านครศรีธรรมราช ห่างออกไปจากหอพระอิศวรและหอพระนารายณ์ลงไป

ทางทิศใต้ราวหนึ่งกิโลเมตรและ ตั้งอยู่ภายในเขตเมืองโบราณของอาณาจักรนครศรีธรรมราช

ในอดีต ปัจจุบันสภาพดังกล่าวยังอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก และพังทลายเหลือเฉพาะฐานรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้าในปัจจุบัน

 

หลักฐานต่างๆของศาสนาพราหมณ์ที่ค้นพบที่ฐานพระสยม

 

1. ศิวลึงค์ศิลา ฝังอยู่ในดินทางทิศตะวันตกตอนท้ายของโบราณโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินยาว 4 ซม.

 
2. โยนิศิลา เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้าง 121 x 121 ซม. ยังตั้งอยู่ในแหล่งที่ค้นพบในปัจจุบัน

3. อิฐโบราณ

 

 

 

 คลิกชมสไลด์โชว์สารคดีตามรอยพราหมณ์ ที่ฐานพระสยม
Pin It