ตามรอยพราหมณ์ที่ดอนตะโก

ตามรอยฐานโยนิที่วัดหญ้าปล้อง ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ฐานโยนิที่วัดหญ้าปล้องได้ถูกค้นพบที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ร้างในตำบลดอนตะโก มีแต่ซากอิฐโบราณ และมีร่องรอยของการสร้างวัดขึ้น แต่ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างในป่ารก มีชาวบ้านไปพบฐานโยนิที่สร้างด้วยหินศิลาภูเขาโบราณ ชาวบ้านจึงได้นำไปไว้ที่วัดหญ้าปล้อง จนถึงบัดนี้ก็ยังอยู่ที่วัดหญ้าปล้อง โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายไปไว้ในสถานที่อื่น ในสมัยที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองเต็มที่ ในสมัยแห่งพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชที่ 2 ทุกๆสถานที่ๆเคยเป็นเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จะมีการสร้างเป็นวัดขึ้นแทนเทวสถานนั้นๆ มาตั้งแต่ศตวรรตที่ 18 และวัดนั้นๆได้ร้างไปหลายต่อหลายครั้ง เมื่อมีการขุดค้นพบซากของโบราณสถานและเทวสถานของพราหมณ์ ก็มักจะเจอร่องรอยของการสร้างวัดเอาไว้ในโบราณสถานนั้นๆเหมือนกันเกือบทุกสถานที่ เช่น วัดเขาคาที่โบราณสถานเขาคา วัดโมคลานที่โบราณสถานโมคลาน วัดเขียนบางแก้วที่โบราณสถานวัดเขียนบางแก้ว วัดเขาศรีวิชัยที่โบราณสถานเขาศรีวิชัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวัดอีกมากมายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ค้นพบเทวรูปบูชา ศิวลึงค์ และฐานโยนิ ใกล้กับบริเวณวัด เช่นวัดเกาะพระนารายณ์ที่ท่าศาลา วัดดอนใครที่สิชล และยังพบเทวรูปบูชา ศิวลึงค์ และฐานโยนิ ซากอิฐโบราณ อยู่ตามริมป่า ตามเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านในชนบทของอำเภอต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชมากมายหลายสถานที่ แสดงให้เห็นว่า เมืองนครศรีธรรมราชแต่ครั้งในอดีตกาล เป็นเมืองที่มีพวกพราหมณ์กระจัดกระจายมากที่สุดเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัด จึงนับได้ว่าเป็นเมืองต้นกำเนิดพราหมณ์แห่งเมืองไทย ซึ่งต้นตระกูลของพราหมณ์ไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ ล้วนแล้วแต่อพยพขึ้นไปจากนครศรีธรรมราช และพัทลุงทั้งสิ้นเพื่อไปสังกัดเป็นพราหมณ์หลวงในปฐมกษัตริย์ บางตระกูลก็ขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา บางตระกูลก็ขึ้นมาสมัยกรุงธนบุรีจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนมาถึงบัดนี้

 

คลิกเพื่อชมวีดีโอสไลด์โชว์ ตามรอยพราหมณ์ที่ดอนตะโก

Pin It